PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

 

Dne 11. 9. 2023  byl v rámci Výzvy č. 11 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře byly na MAS přijaty celkem 2 žádostí o dotaci. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí