PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

MAS Luhačovské Zálesí ukončení přžádostí o dotaci v prvích výzvách pro programové období 2021-2027.

Hned první výzva nového období byla zaměřena na podnikatelé. Nová oblast podpory zaznamenala úspěch v podobě dvou projektů.

Stejně úspěšná byla výzva zaměřená na sociální služby v rámci IROP v území Luhačovského Zálesí. 

Přehled naleznete v sekci vyhlašovaných výzev v části ukončené výzvy. Nyní bude následovat posuzování přijatelnosti a věcné hodnocení.