PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Od 1. 9. 2024 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu!

Kotlíkové dotace budou proto pokračovat až do roku 2024. Prostřednictvím krajů budou moct žadatelé získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Jedná se o :

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1.1.2022 do dne podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva nesplňující min. 3 emisní třídu za:

kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva – dotace až do výše 130.000,- Kč
kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva – dotace až do výše 130.000,- Kč
tepelné čerpadlo – dotace až do výše 180.000,- Kč

Datum vyhlášení Programu:                                                             30.06.2023
Datum zahájení příjmu Žádosti o poskytnutí dotace:                  12.09.2023 od 08:00h
Datum ukončení příjmu Žádosti o poskytnutí dotace:                 30.08.2024 od 13:00h

Kontaktní osoba:             Jana Koláčková
Telefon:                             608 988 997
E-mail:                               energie@luhacovskezalesi.cz
Adresa:                              Masarykova 137, Luhačovice (4. patro)

Schůzky po předchozí telefonické/emailové domluvě.