PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti rozvoje venkovských oblastí, a to nejen v problematice cestovního ruchu, ale také v problematice nakládání s odpady, komunitního přístupu k řízení obce, environmentálních aspektů, příležitostí pro rozvoj rurálního cestovního ruchu, poznatky z legislativního prostředí řízení obcí, inovací v obecním řízení a rozvoji venkova nebo v oblasti financování rozvojových projektů z dotačních titulů a jinými cestami.

Jedná se o exkurzi spojenou s workshopem s místními aktéry, kteří představí vlastní projekty rozvíjející potenciál venkova v oblasti:

  • kulturního dědictví lokality,
  • řízení samospráv a místního rozvoje,
  • environmentálních aspektů rozvoje venkova,
  • odpadového hospodářství v oblastech s chráněnou krajinou,
  • legislativní rozdíly mezi obcemi v Čechách a ve světě,
  • financování rozvojových projektů obcí a venkova.

Exkurze je navíc spojena s návštěvou příkladových výstupů projektů v dotčených oblastech.

Cílovou skupinu tvoří zastupitelé 24 obcí do 5000 obyvatel, kteří jsou sdružení v mikroregionu Luhačovské Zálesí. Jedná se především o starosty, místostarosty a aktivní členy zastupitelstva, kteří mají zájem o rozvoj cestovního ruchu. Do cílové skupiny patří také přeshraniční představitelé obcí, kteří budou zahrnuti do výstupů projektu v rámci spolupráce na společném workshopu nebo neformálním setkávání.

Publicita