PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Předmětem dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků mohou být kaple, kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, hřbitovy a hřbitovní zdi. Příjem žádostí bude zahájen 1. 2. 2022 v 8:00 hod. Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Více informací naleznete zde.