PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

KUDYKAM LUHAČOVSKÝM ZÁLESÍM

Realizace aktivit na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. brožura propagující příklady dobré praxe z obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesírealizace 2 vzdělávacích akcí pro představitele Mikroregionu Luhačovské...

Kompostujeme s radostí

4. etapa projektu zaměřená na podporu kompostování v obcích Luhačovského Zálesí: Bohuslavice nad Vláří, Březůvky, Kelníky, Petrůvka, Provodov, Rudimov, Slavičín (pouze místní části Hrádek na Vlárské dráze a Divnice), Velký Ořechov. celkem rozdáno 431 ks 900l...

S RADOSTÍ NA AKCE

Nákup materiálně-technického vybavení pro přípravu a realizaci společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí v obcích Mikroregionu Luhačovské Zálesí. termín realizace 2014podpořeno Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy...

VZDĚLÁVÁNÍM A ŠKOLENÍM K LEPŠÍM OBECNÍM VEDENÍM…

Realizace aktivit na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. termín realizace 2013podpořeno Programem obnovy rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČRTisková zpráva – první vzdělávací blok – „Osobní rozvoj –...