PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Díky MAS Luhačovské Zálesí dojde v příštím roce k podpoře 5 projektů realizovaných podnikatelskými subjekty.

Ke konci září byl ukončen příjem žádostí podávaných v rámci 5. výzvy MAS Luhačovské Zálesí. V rámci této výzvy byly úspěšné 3 projekty zaměřené na podporu a rozvoj podnikání v regionu, 1 projekt je zaměřený na podporu zemědělského podnikatele a poslední projekt byl podán neziskovou organizací působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

V rámci podpory projektu zemědělského podnikatele bude realizován projekt, díky němuž dojde k nákupu zemědělské techniky. Další projekty zaměřené na rozvoj mikropodniků pomohou rozšířit vybavení autodílny o nové zvedací zařízení, dojde k nákupu potřebného vybavení pro stavební činnost žadatele a v neposlední řade bude zrekonstruována budova provozovny firmy zaměřené na výrobu sítotiskových strojů. Realizací posledního úspěšného projektu dojde k nákupu 2 sněžných skútrů, které budou sloužit k nekomerční úpravě běžeckých stop v okolí Luhačovského Zálesí.