PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

V roce 2012 jsou naplánovány 2 výzvy pro příjem žádostí o dotaci.

V pořadí již 6. a 7. Výzvu plánuje MAS Luhačovské Zálesí na rok 2012. Přesný harmonogram výzev včetně jednotlivých fichí bude zveřejněn v lednu 2012 na základě Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER k 31. 12. 2011 a z něj vyplývající aktualizace tohoto dokumentu pro léta 2012 a 2013.
Ovšem už nyní víme, že v předpokládané Výzvě 6 a 7 bude rozdělena částka ve výši 7.153.644,- Kč, přičemž přibližně třetina bude k dispozici již pro Výzvu 6/2012, která bude vyhlášena s největší pravděpodobností na konci ledna 2012 s akcentem na podnikatele v oblasti cestovního ruchu.
Zbylé dvě třetiny alokace pak budou rozděleny v letní Výzvě 07/2012. Bližší informace včetně obsahu jednotlivých Výzev obdržíte na začátku roku 2012.