SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. VÝZVY PRV

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 3. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 8 žádostí o podporu. V posledních týdnech předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 3. VÝZVY MAS

Dne 12. 3. 2018 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo přijato celkem 8 žádostí, z toho 2 žádosti byly podány v rámci Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4 žádosti v rámci Fiche 4 –...

SEMINÁŘ KE 3. VÝZVĚ PRV

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na seminář k 3. Výzvě k Programu rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 10:00 hodin v malé zasedací místnosti...

STORNO VÝZVY Č. 2 PRV – NOVÁ VÝZVA Č. 3

Z technických důvodů došlo ze strany RO SZIF ke stornování Výzvy č. 2 v PRV. Vyhlašujeme Výzvu č. 3! Po stornu Výzvy č. 2 je umožněno podat novou Výzvu podle platných postupů a pravidel. Z tohoto důvodu MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje Výzvu č. 3 v PRV. Více informací...