PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje výzvu IROP

MAS Luhačovské Zálesí dnes (03. 11. 2021) vyhlašuje poslední výzvu v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP): Bezpečnost dopravy V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 03. 12. 2021 do 16:00 hod. Semináře k jednotlivým výzvám se...

MMR – PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Příjem žádostí bude...

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022

Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu! Kotlíkové dotace budou proto pokračovat až do roku 2022. Nově se prostřednictvím krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým poskytne...

VÝZVA Č. 8 PRV – SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ

Dne 02. 07. 2021  byl v rámci Výzvy č. 8 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 11 žádostí o dotaci. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti....