PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

VÝZVA Č. 10 PRV

Dne 22. 04. 2022 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí devátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 1. F1:Investice do...

INFORMACE PRO KLIENTY Sberbank CZ a.s.

Státní zemědělský intervenční fond upozorňuje žadatele, že od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je...

VÝZVA Č. 9 PRV – SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ

Dne 13. 01. 2022  byl v rámci Výzvy č. 9 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře byla na MAS přijata celkem 1 žádost o dotaci. Předložená projektová žádost nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti....

SEMINÁŘ K VÝZVĚ Č.9 PRV

Změna místa konání semináře k 9. výzvě PRV – seminář se uskuteční na adrese nám. 28.října 543, Luhačovice. Pro více informací kontaktujte Ing. Olgu Šenkeříkovou, tel.: 776 895 929.

VÝZVA Č. 9 PRV

Dne 14. 12. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí devátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6. F6: Základní...