PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Dne 22. 04. 2022 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí devátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 1.

  • F1:Investice do zemědělských podniků

Příjem žádostí je v termínu od 29. 04. 2022 do 31. 05. 2022.

Výzva s celkovou alokací 4 153 999,- Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech. 

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 10. 05. 2022. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Více informací k výzvě a podklady ke stažení zde.