PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

VÝZVA Č. 9 PRV – SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ

Dne 13. 01. 2022  byl v rámci Výzvy č. 9 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře byla na MAS přijata celkem 1 žádost o dotaci. Předložená projektová žádost nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti....

SEMINÁŘ K VÝZVĚ Č.9 PRV

Změna místa konání semináře k 9. výzvě PRV – seminář se uskuteční na adrese nám. 28.října 543, Luhačovice. Pro více informací kontaktujte Ing. Olgu Šenkeříkovou, tel.: 776 895 929.

VÝZVA Č. 9 PRV

Dne 14. 12. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí devátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6. F6: Základní...

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje výzvu IROP

MAS Luhačovské Zálesí dnes (03. 11. 2021) vyhlašuje poslední výzvu v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP): Bezpečnost dopravy V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 03. 12. 2021 do 16:00 hod. Semináře k jednotlivým výzvám se...