PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ NA VALAŠSKU

Projekt je zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování místních výrobců a poskytovatelé služeb působících v různých odvětvích místního hospodářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cest. ruchu, neziskové organizace, příspěvkové organizace,...

OD TRNKOVÉ STEZKY K JIŽNÍMU VALAŠSKU

Projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování již vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka|Jižní Valašsko. Tento produkt vzniká přibližně od roku 2010 ve spolupráci 3 MAS Zlínského kraje (Luhačovské Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploština),...

AKTIVNÍ POHYB – CESTA KE SPOLUPRÁCI

Projekt je primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS v kraji Zlínském, na Vysočině a rovněž na Slovensku v Trenčianském kraji....

AKTIVNĚ BEZ HRANIC – JEDEME DÁL!

Projekt je primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS Luhačovské Zálesí a Teplička. Projekt je dále zaměřen na propagaci...