PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, aktuálně představuje veřejnosti výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý rok. Výroční zpráva Luhačovské Zálesí,...

GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ: VÝSLEDKY

Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu akcí místních spolků v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána v měsíci březnu obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí. Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na...

GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ

Luhačovské Zálesí, o.p.s. vypsalo „Výzvu pro předkládání žádostí na podporu akcí“ a podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce letošního roku. Na akce je možné žádat o podporu ve výši od...