PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

VÝZVA MMR: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro...

VÝZVA: KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů. Příjemce dotace Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat o...

VÝZVA Č. 56: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková alokace...