PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Luhačovské Zálesí, o.p.s. vypsalo „Výzvu pro předkládání žádostí na podporu akcí“ a podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce letošního roku. Na akce je možné žádat o podporu ve výši od 2.500,- Kč do 10.000,- Kč.

Grantové schéma v Luhačovském Zálesí aneb Jak snadno lze získat penízky pro akce spolků v regionu v roce 2011

Místní spolky v území působností Místní akční skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí se mohou přihlásit do 4. dubna 2011 o financování svých akcí v rámci „Grantového schéma v Luhačovském Zálesí“, které je soustředěno na podporu akcí v regionu a rovněž na propagaci MAS a jejích aktivit.

Luhačovské Zálesí, o.p.s. vypsalo „Výzvu pro předkládání žádostí na podporu akcí“ a podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce letošního roku. Na akce je možné žádat o podporu ve výši od 2.500,- Kč do 10.000,- Kč. Celková alokace pro akce konané v roce 2011 činí 100 000,- Kč. Nutno podotknout, že příjemci podpory budou zároveň na své akci propagovat MAS a především jí uskutečňovanou realizaci místní rozvojové strategie „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.

Uzávěrka příjmu žádostí je 4. dubna 2011, vyhodnocení akcí proběhne v průběhu daného měsíce.

Další informace jsou k dispozici u manažerky a grantového schéma Ing. Magdy Budínové, tel: 776 895 929, e-mail: budinova@luhacovskezalesi.cz

RNDr. Roman Kašpar
ředitel společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
tel: 577 131 002
mob: 774 230 210
kaspar@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz