PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

AKTIVNÍ POHYB – CESTA KE SPOLUPRÁCI

Projekt je primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS v kraji Zlínském, na Vysočině a rovněž na Slovensku v Trenčianském kraji....

AKTIVNĚ BEZ HRANIC – JEDEME DÁL!

Projekt je primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS Luhačovské Zálesí a Teplička. Projekt je dále zaměřen na propagaci...