UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V OPŽP V RÁMCI 1. VÝZVY MAS

Dne 3. 6. 2019 ve 20:00 hod byl v rámci 1. Výzvy MAS Luhačovské zálesí – OPŽP-výsadby dřevin ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu byla zaregistrována celkem 1 žádost. Žádost bude nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným...

SEMINÁŘ K 5. VÝZVĚ PRV

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na seminář k 5. Výzvě k Programu rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční v pondělí 10. 6. 2019 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti kanceláře...

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ VYHLAŠUJE VÝZVU ČÍSLO 5 PRV

Dne 28. 5. 2019 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí pátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí.  Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 2 a 3: F2:...

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ VYHLÁSILA VÝZVU OPŽP

MAS Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na semináře k operačním programům IROP a OPŽP. Semináře, které se vztahují k: 2. výzvě OPŽP – Výsadba zeleně na nelesní půdě v extravilánu  14:006. výzvě IROP – Cyklodoprava – 14:307. výzvě IROP –...

SEZNAM DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ VÝZVY Č. 2 A VÝZVY Č. 5 MAS LZ – IROP

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍCH ŠKOL + Výzvy č. 5 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...