HARMONOGRAM VÝZEV PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2016

V roce 2016 jsou naplánovány dvě kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova. V jarním kole proběhne příjem žádostí od 2. 5. – 15 .5. 2016, v podzimním kole budou přijímány žádosti v termínu od 1. 10. 2016 – 15. 10. 2016. JARO 2016 – Příjem žádostí – 2. 5....

ESF: PODPORA EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

ESF vyhlásilo výzvu na podporu strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu v obcích, vzdělávání, software, výcvikové programy, moderní metody řízení a tvorbu strategických dokumentů v obcích. Oprávnění žadatelé obcekrajeasociace a sdružení obcí a...

PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY

Dotace se vztahuje na válečné hroby a pietní místa, které jsou zapsány jako válečné hroby u ORP a v Evidenci válečných hrobů. Termín podání žádosti je do 31. ledna, výše dotace je 80%. Dotace se vztahuje na válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u ORP...

VÝZVA NA DĚTSKÉ SKUPINY

Dětské skupiny v podnicích i pro veřejnost nebo jako živnost jsou předmětem výzvy Operačního programu Zaměstnanost. NA CO LZE DOTACI ČERPAT? Dětská skupina pro veřejnostPodniková dětská skupinaŽivnost volná / vázaná ZPŮSOBILÉ NÁKLADY Vytvořené místo v zařízení...