GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ OPĚT STARTUJE

Luhačovské Zálesí, o.p.s. vypsalo „Výzvu pro předkládání žádostí na podporu akcí“ a podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce letošního roku. Na akce je možné žádat o podporu ve výši od...

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

V měsíci březnu jsme si pro vás připravili první letošní vydání zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí. V tomto vydání tentokrát najdete rozhovor s předsedou dozorčí rady a úspěšným žadatelem, článek o metodě LEADER, zhodnocení realizace rozvojové strategie v...

ZHODNOCENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMA LZ V ROCE 2011

V roce 2011 bylo vyhlášeno Grantové schéma v Luhačovském Zálesí (dále jen GSLZ 2011). Žadatelé si tak prostřednictvím MAS mohli zažádat o podporu, která byla soustředěna na podporu akcí v regionu a rovněž na propagaci MAS a jejich aktivit. Většina podpořených akcí...