Dne 28. 5. 2019 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí pátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí.

 Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 2 a 3:

  • F2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu 3. – 28. 6. 2019.

Výzva s celkovou alokací 5 634 323 Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech.

Alokace na F2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností je ve výši 3 350 793 Kč. Na F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je stanovena alokace ve výši 2 283 530 Kč.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 10. 6. 2019. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Více informací k výzvě a podklady ke stažení: