PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Dne 07. 08. 2023 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí jedenáctou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 3.

  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu od 2023 do 11. 09. 2023.

Výzva s celkovou alokací 188 859,- Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech. 

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 17. 08 2023. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Více informací k výzvě a podklady ke stažení zde.