PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Opravný termín registrace na RO SZIF byl na základě Dodatku k souhlasu s vyhlášením výzvy stanoven na 31.08.2022.