PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Ve čtvrtek 6. března 2014 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 10. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí.

V 10. výzvě MAS LZ byly vyhlášeny celkem 2 Fiche a to Fiche 6 a 7. Do Fiche 6 nebyla podána žádná žádost o dotaci. V této výzvě byl podán 1 projekt do Fiche 7, který pak byl na základě rozhodnutí VK vybrán k podpoře. Požadovaná výše dotace projektu činí 885.000,- Kč.

Bližší informace a podrobnosti týkající se Výzvy a jejích výsledků jsou umístěny v sekci „LEADER“.

Zde