PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, aktuálně představuje veřejnosti výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý rok.

Výroční zpráva Luhačovské Zálesí, o.p.s. za rok 2010 byla 5. dubna 2011 přezkoumána dozorčí radou Společnosti a doporučena ke schválení správní radě Společnosti, která tak učinila téhož dne.

Již nyní je ovšem výroční zpráva k dispozici pro veřejnost na našich webových stránkách, a to konkrétně v sekci Ke stažení.