PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Luhačovské Zálesí, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na místo MANAŽER PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU TRNKOVÁ STEZKA / JIŽNÍ VALAŠSKO

V rámci realizace projektu Trnková stezka vznikne pracovní pozice projektového manažera za účelem komplexního řízení a rozvoje produktu Trnková stezka / Jižní Valašsko.

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 20. ledna 2012.

Předpokládaný termín nástupu je nejpozději v únoru 2012.

Veškere potřebné informace jsou uvedeny v přiložených souborech

http://www.luhacovskezalesi.cz/media/files/TS_Mana%C5%BEer.pdf

http://www.luhacovskezalesi.cz/media/files/V%C5%98_TS_mana%C5%BEer_2012.pdf