PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Díky projektu tak došlo k rozšíření dosavadní spolupráce mezi Luhačovské Zálesí, o. p. s. a Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, a to konkrétně v oblasti cestovního ruchu v příhraniční oblasti, za účelem vytvoření spolupráce klastrů cestovního ruchu.

Záměrem projektu byl vznik, rozvoj a spolupráce klastrů, které mají za cíl zkvalitnit nabídku služeb a souvisejících produktů v obou turistických destinacích – v Resortu Luhačovice a v zázemí Trenčianských Teplic.

V průběhu projektu vznikly strategické dokumenty klastrů, které vymezily základní vize a cíle uskupení. V těchto dokumentech byly navíc stanoveny strategie rozvoje klastrů. Dokumenty byly konzultovány s odborníky na klastrovou iniciativu, marketing i cestovní ruch. Mimo úvodní a závěrečné zasedání obou klastrů / destinací účastníci v průběhu projektu komunikovali formou osobních setkání a především pak elektronickou cestou, aby si vzájemně předali poznatky z průběhu projektu a vzniku klastrové iniciativy na obou stranách hranice.

Projekt „Luhačovice a Trenčianské Teplice – klastry cestovního ruchu“ je realizován za podpory:

Realizátor projektu:

 • Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Hlavní přeshraniční partner projektu:

 • Miestná akčná skupina mikroregiónu Teplička

V rámci projektu došlo k realizaci následujících aktivit:

 • institucionalizace klastru v ČR – Resort Luhačovice,
 • vznik a institucionalizace klastru v SR – Teplička,
 • vytvoření technického zázemí pro činnosti klastru v ČR a SR, zázemí pro manažera klastru v ČR i SR,
 • vytvoření strategických dokumentů klastrové iniciativy – vize a cíle klastrů, strategický dokument (akční plán) a relevantní „legislativní“ podklady (organizační řád, stanovy, atd.),
 • vytvoření informační a komunikační strategie klastru včetně nových funkcionalit webové prezentace,
 • realizace úvodního a závěrečného zasedání zástupců jednotlivých klastrů,
 • zvýšení počtu subjektů v rámci klastru – subjekty zapojené do klastrové iniciativy,
 • společný benchmarking jednotlivých subjektů v rámci klastru,
 • navázání nových kontaktů s firmami a organizacemi v rámci klastru – nová partnerství.

Díky projektu Luhačovice a Trenčianské Teplice – klastry cestovního ruchu se podařilo na obou stranách ustavit klastrová uskupení tak, aby byla připravena profesionálně působit v oblastech cestovního ruchu se zaměřením na lázeňství, které je hlavním produktem v obou územích.

Web klastru

Tisková zpráva ke stažení