PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživatelé
staveb nebo pozemků.
Výše dotace může být maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. Nejméně to může být 15 tisíc korun a nejvíce 300 tisíc korun.
Žádosti se budou přijímat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu, a to od 1. února 2023 od 8 hodin.
Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.