PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Tak by se dal ve stručnosti popsat stav po realizaci 1. etapy projektu Trnková stezka | Jižní Valašsko. Nosnou myšlenkou celého projektu kontinuální budování produktu cestovního ruchu Trnková stezka v rámci destinace Jižní Valašsko. Cílem projektu je zkvalitnění nabídky cestovného ruchu v destinaci Jižní Valašsko, její zpřehlednění a zlepšení její distribuce prostřednictvím dostupných médií.

V rámci projektu vznikl v roce 2011 turistický portál www.trnkovastezka.cz | www.jiznivalassko.cz zaměřený na souhrnnou nabídku veškerých společenských, kulturních a sportovních událostí v Jižním Valašsku. Dalšími výstupy z 1. etapy je například image katalog Jižního Valašska a turistická mapa Jižního Valašska. V neposlední řadě vznikla také v rámci projektu studie dalších rozvojových možností cestovního ruchu včetně soupisu jednotlivých objektů kulturního dědictví.

Jak už bylo výše zmíněno, v roce 2012 se rozjíždí další etapa Trnkové stezky, v rámci které vzniknou například Trnkové pasy na podporu významných objektů cestovního ruchu v Jižním Valašsku, Trnkové CykloPointy, dojde k realizaci kulturně-zábavního Trnkového dne a kontinuálně bude zlepšována webová prezentace www.trnkovastezka.cz | www.jiznivalassko.cz.