PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., od 1. ledna 2023 opětovně spustí
příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno
nejpozději na konci roku, tj. 31. prosince 2023.

 

 

Žádost o podporu se podává pouze elektronicky prostřednictvím internetové
adresy https://zadost.pgrlf.cz/. Celé znění pravidel a další informace klienti naleznou na
internetových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.