PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Výstavba, rekonstrukce, přístavba a vybavení nových prostor kmenových tříd a navyšování kapacit škol.

Výzva je určena základním a mateřským školám zřizovaným územně samosprávnými celky, které chtějí čerpat na navýšení výukových kapacit formou:

  • Výstavby nových prostor;
  • Přístavby, nástavby, vestavby;
  • Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

Z dotace lze hradit výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický dozor, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení apod.), dodávky interiérového vybavení, AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. Doplňkové kapacity jsou např. odborné učebny, zázemí školy, školní stravování nebo družina do výše odůvodnění rozsahem nových výukových kapacit.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

  • Obce;
  • Dobrovolné svazky obcí;
  • Příspěvkové organizace vykonávající činnost ZŠ nebo MŠ zřizované obcí;
  • Školské právnické osoby.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše celkových způsobilých nákladů: 2 miliony Kč

Maximální výše celkových způsobilých nákladů: 30 milionů Kč

Výše dotace: maximálně 85% celkových nákladů akce

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  • Datum vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2015
  • Předpokládaný termín vyhodnocení: 31. 3. 2015