PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Luhačovské Zálesí, o. p. s. čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.