PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Příjem žádostí probíhá od 14. 6. 2022 od 8:00 hod. do 31. 8. 2022 do 17:00 hod.

Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021.

Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

Více informací naleznete zde a na webových stránkách Zlínského kraje.