PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Programové období 2007 – 2013 se kvapem blíží k závěru, nicméně nové období 2014 – 2020 (dále jen 2014+) již bylo rovněž zahájeno a tak se už nějakou dobu připravuje systém a pravidla, jak se budou rozdělovat prostředky z Evropské unie po roce 2014.

Jednou z novinek pro období 2014+ je skutečnost, že větší část evropských dotací než dosud by měly spravovat a rozdělovat Místní akční skupiny, kam patří rovněž obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí. Mezi zásadní podmínky pro úspěšnost zvýšeného čerpání evropských prostředků přes metodu LEADER v regionu je nezbytné zajistit jak kvalitně fungující MAS, tak především integrovanou koncepci rozvoje území, na které se shodne celý region a která bude odpovídat skutečným požadavkům území. V této situaci nechceme a nemůžeme nečinně přihlížet, a proto již podnikáme jednotlivé kroky k úspěchu.

Koncepční dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie území (ISÚ Luhačovské Zálesí), která je jedna ze tří základní částí souhrnných aktivit MAS v současném období. Tyto aktivity byly zahájeny v roce 2013 prvotní analýzou území, nicméně valná většina práce bude prováděna v průběhu roku 2014, přičemž strategie bude předkládána ke schválení až v roce 2015. Celou koordinaci realizace místní strategie (nově je frekventovaně užíván termín SCLLD) zaštiťuje projektový tým Luhačovského Zálesí, o.p.s. který již má zkušenosti z koordinace a realizace prvního Strategického plánu LEADER pro období 2007-2013. Prvním a zásadním předpokladem abychom na nové strategii mohli pracovat, je schválení usnesení od zastupitelstev jednotlivých obcí Luhačovského Zálesí o zařazení jejich katastrů (obcí) do správního území (územní působnosti) MAS Luhačovské Zálesí na období 2014 – 2020. V současné době došlo k oslovení jednotlivých obcí na území MAS, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva tento bod projednali a následně nás neprodleně informovali o výsledku tohoto projednání.

Předem děkujeme za spolupráci, která by měla vést k výraznějšímu čerpání financí na rozvojové projekty regionu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.