PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

MMR vyhlašuje Program obnovy a rozvoje venkova, dotace na bezbariérové úpravy veřejných budov a na obnovu majetku obcí po živelních pohromách v roce 2015.

MMR vyhlašuje Program obnovy venkova 2016 (sakrální památky, komunitní život v obci, podpora vítězů vesnice roku), obnovu majetku po živelních pohromách a odstraňování bariér ve veřejných budovách. 

PROGRAM OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství a zeleně, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, příprava a realizace propagačních materiálu v souvislosti s Vesnicí roku

DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

obnova a údržba venkovské zástavby a občan. vybavenosti, úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové aktivity – hřiště, klubovny, naučné stezky, bruslařské dráhy atp.)

DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při přípravě projektů obnovy venkova, spolupráce a odborné vzdělávání zástupců obcí v rámci rozvoje a obnovy venkova

DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

obnova kaplí, kapliček, márnic, soch, božích muk, křížů, úprava nejbližšího okolí sakrálních staveb

DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

konstrukční vrstvy vozovek, odpočívky, přídavné pruhy, místní komunikace na nadjezdech, propustky, revizní zařízení, galérie, opěrné zdi, terasy, násypy a svahy, veřejné osvětlení související s obnovovanou komunikací)

Do kdy je možno podávat žádosti: 15. 1. 2016

PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH (OBCE)

DT č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

odstraňování bariér při vstupu, uvnitř budovy, bezbariérové úpravy sociálních zařízení, zdvižné technologie)

DT č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

odstraňování bariér při vstupu, uvnitř budovy, bezbariérové úpravy sociálních zařízení, zdvižné technologie

Do kdy je možno podávat žádosti: 15. 1. 2016

OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 2015

DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Do kdy je možno podávat žádosti: 15. 1. 2016