PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Program, který je nově otevřen i pro obce, umožňuje čerpat na odpočívadla a infrastrukturu u turistických a cyklotras, atraktivity v cestovním ruchu a jejich zpřístupnění veřejnosti nebo handicapovaným, informační materiály a řadu dalších aktivit.

Do 15. 1. můžete podávat žádosti na odpočívadla, turistickou infrastrukturu, parkování kol, bezbariérové úravy turistických atraktivit a řadu dalších aktivit. 

 Na co je možno čerpat

 • Rekonstrukce a vybudování odpočívadel a hygienického zázemí podél tras
 • Výstavba a rekonstrukce odpočívadel podél cyklostezek a turistických tras
 • Dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark, BMX, skatepark, in-line park a podobně
 • Informační stojany a značky
 • Centrum služeb pro turisty
 • Bikebox – bezpečné uložení kol
 • Sociální zařízení
 • Venkovní mobiliář
 • Marketing a řada dalších aktivit
 • Zpřístupnění atraktivit v blízkosti tras
 • Zpřístupnění atraktivit – roštové nájezdy, rampy, schodolezy, výtahy atd.
 • Pořízení městských kol, sdílených kol, citybike a podobně
 • Pořízení turistického vláčku, lodiček
 • Úprava dopravních prostředků pro bezpečný nástup handicapovaných nebo rodin s kočárky – zvedáky, plošiny, nájezdy
 • Navigační a informační systémy pro senzoricky postižené návštěvníky
 • Sluchové a hmatové expozice, popisky v Braillově písmu, označení budov a tras a podobně, grafické popisky pro sluchově postižené, hlasová navigace a podobně.
 • Systém pro usnadnění pohybu ZTP po atraktivitách
 • Bezpečné parkování kol a úschova zavazadel
 • Parkovací dům / věž pro kola vč. úschovy zavazadel

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Podnikatelský subjekt (FO nebo PO)
 • Nově také OBCE

VÝŠE DOTACE

250 000 Kč–5 000 000 Kč, dotace je ve výši 50% celkových nákladů

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI

do 15. 1. 2016 

Podmínky k vybraným aktivitám

 • Odpočívadlo – zařízení vystavěné podél značených turistických tras, umožňující krátkodobý odpočinek turistům během cesty (např. dřevěný stůl se dvěma lavicemi, odpadkový koš) – ne/zastřešené, s/bez sociálního zařízení.
 • „Centrum služeb5“ – zařízení pro poskytování služeb turistům, musí být umístěno poblíž atraktivity cestovního ruchu, parkovišť pro značené trasy nebo ve vzdálenosti max. 500 m od pěší, naučné, cyklotrasy nebo dálkové mezinárodní trasy.
 • Informační panely, stojany a značky – pořízení informačních stojanů (mapa značené trasy, informace o atraktivitách v okolí apod.) umístěných u odpočívadel nebo občerstvení či hygienických zázemí, dále je sem možné zahrnout např. opravu značení značených tras, pořízení značek odkazujících na odpočívadlo, občerstvení, nebo veřejné sociální zařízení.
 • V případě výstavby/rekonstrukce hygienického zařízení musí být vytvořeno minimálně jedno sociální zařízení (WC, sprcha) sloužící pro handicapované turisty. Vybudované hygienické zařízení musí být veřejně přístupné (oddělený vstup od vstupu do ubytovacího/stravovacího zařízení), otevřené denně minimálně mezi 9 – 18 hodinou (dle charakteru sezóny). Hygienické zařízení musí být umístěno poblíž atraktivity cestovního ruchu, kempu, parkovišť pro značené trasy nebo ve vzdálenosti max. 500 m od pěší, naučné, cyklotrasy nebo dálkové mezinárodní trasy.