PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

  • Žijete v rodinném domě?
  • Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby?
  • Měli jste zde nahlášený tvalý pobyt před 12. 9. 2022?
  • Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení?
  • Máte vlastní bankovní účet? Pokud ne, jste ochotni si ho založit?
  • Pokud jste energeticky úsporná opatření již realizovali, stalo se tak až po 12. 9. 2022?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, neváhejte se nám ozvat!

MAS Luhačovské Zálesí
Ing. Tomáš Kovařík
tel. 608 197 051
energie@luhacovskezalesi.cz