PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Mikroregion Luhačovské Zálesí se může pochválit dalším úspěšným projektem.

V průběhu letních měsíců letošního vrcholila příprava projektu pro obce Mikroregionu Luhačovské Zálesí, který byl podán do prioritní oblasti 4 Operačního programu Životní prostředí. Projekt nese název „Kompostování v Luhačovském Zálesí“ a jeho účelem je nákup kompostérů určených pro domácí kompostování.

Nyní již můžeme hrdě konstatovat, že i tento projekt byl schválen k podpoře a v příštím roce dojde díky projektu k nákupu více než 400 ks domácích kompostérů do vybraných obcích Luhačovského Zálesí, což výrazným způsobem zkvalitní podmínky pro kompostování v regionu, jelikož bude vybudován systém řešení biologického odpadu a tím dojde i k eliminaci vzniku černých skládek.

Rozpočet projektu:  1 007 500,- Kč