PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

V rámci podzimního kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova proběhne příjem žádostí o těchto opatřeních:

Vzdělávací akce

Informační akce

Investice do nezemědělských činností

Obnova lesních porostů po kalamitách

Investice do ochrany MZD

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven