PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Projekt DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje uspořádat vlakovou cestu po Evropě pro osmnáctileté, kteří čelí omezeným příležitostem a na takovou cestu by sami nevyrazili. Žadatelé v případě schválení grantu získají finanční podporu na vlakovou jízdenku, ubytování, stravu, ale i na další náklady spojené s cestováním jak pro cestovatele, tak i pro doprovodné osoby.

Příležitost realizovat projekt Jízda k začlenění mají například dětské domovy, střední školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace, ale i mladí lidé, kteří pomohou vycestovat třeba znevýhodněnému kamarádovi. 

Rádi bychom vás tímto pozvali na webináře, v rámci kterých se dozvíte bližší informace o projektu i o projektové žádosti. Webináře proběhnou on-line a jsou zdarma.

16. ledna od 16:00 | Informační webinář DiscoverEU – jízda k začlenění (nejen) pro školy

18. ledna od 10:00| Informační webinář DiscoverEU – jízda k začlenění (nejen) pro dětské domovy

Webináře jsou vhodné úplně pro všechny. Případně nabízíme individuální konzultace jak on-line, tak fyzicky.

Nejbližší termín podání projektové žádosti je 23. února do 12:00, ten pozdější bude v říjnu 2023. Více informací o projektu DiscoverEU – jízda k začlenění najdete na webu DZS.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Lucii Lemonovou (lucie.lemonova@dzs.cz) nebo Anežku Sechovcovou (anezka.sechovcova@dzs.cz).