Dne 10. 06. 2020 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí šestou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 1 a 3:

  • F2: Investice do zemědělských podniků
  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu od 12. 06. 2020 do 13. 07. 2020.
Výzva s celkovou alokací 5 206 600 Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech. Alokace na F1: Investice do zemědělských podniků je ve výši 2 078 901 Kč. Na F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je stanovena alokace ve výši 3 127 699 Kč.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 16. 06. 2020. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Pozvánka.