V pátek 10. června 2011 se v Pozlovicích na hotelu Vega konala tisková konference s podtitulem „Luhačovské Zálesí – destinace cestovního ruchu?!“ Akce, která byla organizována obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí, zaznamenala hojnou účast ze strany podnikatelů v oblasti cestovního ruchu z Luhačovicka, přítomni byli také zástupci veřejné správy z okolních obcí a v neposlední řadě konference přilákala také několik zástupců regionálních médií.

Pozlovice, 12. června 2011

V pátek 10. června 2011 se v Pozlovicích na hotelu Vega konala tisková konference s podtitulem „Luhačovské Zálesí – destinace cestovního ruchu?!“  Akce, která byla organizována obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí, zaznamenala hojnou účast ze strany podnikatelů v oblasti cestovního ruchu z Luhačovicka, přítomni byli také zástupci veřejné správy z okolních obcí a v neposlední řadě konference přilákala také několik zástupců regionálních médií.

Úvodní blok se nesl v duchu prezentací jednotlivých aktérů, konkrétně se jednalo o představení činnosti organizátora akce a produktových novinek, které společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. připravila pro turistickou sezónu 2011. Následné vystoupení zástupce Centrály cestovního ruchu Východní Moravy pak zhodnotilo dosavadní spolupráci krajské destinační centrály s místními subjekty a rovněž nastínila plánované aktivity v oblasti cestovního ruchu. Prezentace ze strany zástupců města Luhačovice, městyse Pozlovice, Lázní Luhačovice, a.s. a hotelu POHODA pak přítomným představily přehled toho, co tyto subjekty atraktivního nabídnou návštěvníkům regionu Luhačovské Zálesí.

Konference byla ve svém druhém bloku zakončena moderovanou diskusí na téma možností rozvoje cestovního ruchu, případného vzniku destinační agentury a koordinátora její činnosti. Primárním výstupem této diskuse byl rovněž příslib všech zúčastněných k dalším společným jednáním za účelem zlepšení a intenzifikace komunikace mezi veřejnou a soukromou sféru v oblasti cestovního ruchu.

Další informace:

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnosti

tel: 577 131 002, mob: 774 230 210, e-mail: kaspar@luhacovskezalesi.cz, web: www.luhacovskezalesi.cz

Tato akce byla pořádána Luhačovským Zálesím, o.p.s. v rámci realizace Strategického plánu LEADER „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.

Tato akce byla pořádána Luhačovským Zálesím, o.p.s. v rámci realizace Strategického plánu LEADER „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.