Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 3. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 8 žádostí o podporu. V posledních týdnech předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany MAS. Administrativní kontrolu splnily všechny předložené žádosti, které dále postoupily do věcného hodnocení. Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 2. 5. 2018, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů. Programový výbor MAS dne 4. 5. 2018 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Všechny Žádosti, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 2 žádosti o podporu v rámci Fiche 3, 4 žádosti v rámci Fiche 4 a 2 projektové záměry ve Fichi 5. Celková částka požadované dotace je cca 3,6 mil. Kč.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci