Řídící orgán IROP zaslal na MAS Luhačovské Zálesí také informaci o prodloužení data ukončení výzvy č. 4 „MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Bezpečnost dopravy“, a to z technických důvodů, které se vyskytují při práci žadatelů v informačním systému. Datum ukončení příjmu žádostí, které bylo původně stanoveno na 26.1.2018, 14:00 hod, se tak posunuje na 31.1.2018, 14:00 hod.

Blíže viz realizované výzvy irop