Luhačovice jsou celoroční moderní turistickou destinací pro všechny cílové skupiny – toto je hlavní poselství iniciativy, jejímž cílem je vybudování funkčního destinačního managementu RESORT LUHAČOVICE.

Prezentovat Luhačovice výlučně jako lokalitu vhodnou pro pobyt lázeňských hostů není dnes ani v budoucnu možné. Souvisí to jednak se změnami legislativy, která výrazně omezuje rozsah lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jednak s moderními trendy v cestovním ruchu

Proto je cílem Resortu Luhačovice prezentovat celoroční možnosti v oblasti aktivní turistiky, rekreace, wellness a outdoor pobytů včetně moderního pojetí lázeňství se zaměřením také na cílovou skupinu zdravých, mladých a aktivních lidí.Ambicí je nejenupozornit širokou veřejnost na změny, které v této destinaci nastaly a jakým směrem se bude destinace v příštích letech ubírat, ale také budovat a prosazovat novou image Luhačovic jako takových. 

Podnikatelské subjekty spolu s místní samosprávou se dohodly na jednotném a efektivním modelu propagace Luhačovic. Marketingový plán pro rok 2012 využije dvě výročí, která jsou v tomto roce v Luhačovicích vzpomínána a oslavována. Předně je to výročí 600 let od založení města, druhým výročím je 100 let od zahájení výstavby Luhačovické přehrady.

V souvislosti s tímto zásadním marketingovým tématem LUHAČOVIC pro rok 2012 je připraven jednotný a efektivní model propagace všech podnikatelských subjektů pro další období.

Marketingové aktivity resortu Luhačovice jsou podpořeny finančními prostředky, které sdružili především podnikatelé. Resort Luhačovice počítá s marketingovou podporou krajské Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, místních samospráv i dalších subjektů. Ze sdružených prostředků bylo např. vytvořeno pracovní místo projektového manažera, připravuje se nový webový portál www.resort-luhacovice.cz, který má ambici stát se jednotnou informační a propagační platformou pro návštěvníky resortu.

Pro lázeňské hosty je v Luhačovicích každoročně připravován velmi pestrý, zejména kulturní program, známý jako „Luhačovické kulturní léto“.K doplnění této již stabilní nabídky pro trávení volného času má Resort Luhačovice připravenu řadu námětů na další typy akcí zaměřených především na ty cílové skupiny a aktivity, které dosud ošetřeny nejsou.Budou k nim patřit například dětské dny, gastronomické akce, wellness víkendy, cykloturistické akce apod.První akcí tohoto druhu bude Zábavný den hotelu VEGA, který 24. června který přinese dětské hry a soutěže, adrenalinové hry a také zajímavé kulturní vystoupení.Pro podzimní měsíce je připraven Gastro víkend s tradiční kuchyní regionu, který se zárodkem pro budoucí Gastro festival.

Cílem společných aktivit resortu Luhačovice je pozvednout vnímání Luhačovic jako místa, kde to skutečně žije a kde stojí za to strávit aktivní zajímavou dovolenou v kterémkoliv ročním období.

Autorizované Citace:

Roman Kašpar ředitel Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Naším cílem je prezentovat nové možnosti v oblasti aktivní turistiky, rekreace a celoročních wellness a outdoor pobytů včetně moderního pojetí lázeňství se zaměřením na cílovou skupinu zdravých, mladých a aktivních lidí. Naší ambicí je upozornit širokou veřejnost na změny, které v této destinaci nastaly a jakým směrem se bude destinace v příštích letech ubírat.

Roman Taťák, ředitel hotelu Augustiniánský dům

„Prvním produktem bude červnový fun víkend pro celou rodinu, který přinese dětské hry a soutěže, adrenalinové hry a také zajímavé kulturní vystoupení. Pro podzimní měsíce je připraven  Gastro víkend, který bude prezentovat tradiční kuchyni regionu a je zárodkem pro budoucí Gastro festival.  Konec roku zpestří Wellness víkend, jehož cílem je prostřednictvím otevřených dveří wellness provozů prezentovat tyto služby široké veřejnosti. Vyznavači sportu a adrenalinu se mohou těšit na dokončení značení cyklotras kolem Luhačovic (Malý a Velký lázeňský okruh), dále na otevření MTB okruhu Kolem kolem Komonce a v zimě i na úpravu běžeckých lyžařských stop.“

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Morava

„Centrála cestovního ruchu bude s nově ustavovaným destinačním managementem Resortu Luhačovice ráda spolupracovat. V zahraničí je řada příkladů, kdy bývalé špičkové lázeňské destinace ztratily svůj lesk jen proto, že nenašly alternativu k poklesům „tradičních“ lázeňských hostů v dobách hospodářské recese. Je velmi pozitivní, že si to podnikatelé i samospráva na Luhačovicku uvědomují. Na druhé straně se ale nesmí zapomínat na to, že hlavní devizou Luhačovic pořád zůstanou přírodní léčebné zdroje v podobě unikátních minerálních pramenů.“