Dotační podporu zaměřenou na provozní náklady malých venkovských prodejen chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Konkrétně se jedná o program Obchůdek 2021+ určený na podporu malých prodejen umístěných v obci do jednoho tisíce obyvatel, nebo v obci do tří tisíc obyvatel, jejíž místní části mají méně než jeden tisíc obyvatel. Zároveň v této obci, nebo její místní části, nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna.
Na připravovaný program Obchůdek 2021+ vyčlení MPO ČR ročně tři miliony korun a jeden kraj, bez území hlavního města Prahy. V jedné výzvě smí jedna prodejna obdržet maximálně 100 tisíc korun z prostředků poskytnutých MPO ČR. Kraj může výzvu kofinancovat. Půjde přitom o peníze z národních zdrojů. „Z prostředků ministerstva bude možné financovat provozní výdaje, jako mzdy, energie či nájmy. Předpokládané zahájení programu je třetí čtvrtletí tohoto roku,“ doplňuje Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO ČR.