V rámci operačního programu podnikání a inovace jsou zveřejněny nové dotační programy, které pokryjí záměry z 35 – 85%.

Na co je možno čerpat

 1.  Vybudování, rozšíření a vybavení školící místnost či školícího centra pro zaměstnance 
 2. Rekonstrukce a výstavba prostor pro podnikání (Rozšiřte nebo modernizujte své prostory určené k podnikání, dotace pokryje až polovinu nákladů)
 3. Pořízení nových strojů, technologií a zařízení
 4. Nakoupení nových a moderních technologií pro FO a PO. Pouze však v podporovaných regionech – např. na území okresů Vsetín a Kroměříž
 5. Zateplení fasády, výměna oken, pořízení nového kotle či jiné energeticky úsporné opatření na podnikatelském objektu
 6. Expanze do zahraničí pomoci veletrhů a výstav (Pokud se prezentuje své produkty a služby v zahraničí, dotace Vám pokryje polovinu nákladů na účast na veletrzích, dopravu a propagační materiály)
 7. Spolupráce s výzkumnými a vývojovými centry a univerzitami (Dotace Vám zde pomohou ve chvíli, kdy chcete najít například nové technické řešení nebo posunout výše to stávající. Vyhlášení: květen)
 8. Zavedení nových inovačních řešení produktů či procesů do reálné výroby vč. pořízení technologie
 9. Proplacení nákladů na registrace patentu, užitných vzorů a ochrany nového produktu

Naše služby

 • Posouzení záměru, jeho šancí na úspěch a výběr vhodného programu
 • Příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci akce
 • Dotační management, žádost o platbu, úspěšné ukončení projektu