MAS VYHLAŠUJE 5. VÝZVU PRO PODNIKATELE

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje již 5. Výzvu pro předkládání projektových záměrů v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v rámci Fichí č. 2, 3, 4 a 7. Výzva je zaměřena na podporu mikropodniků, drobných podnikatelů, zemědělců a osob podnikajících v potravinářství. Výzva bude vyhlášena v pondělí 5. 9. 2011 a uzávěrka výzvy je stanovena na 26. 9. 2011. Seminář k plánované 5. Výzvě se bude konat v zasedací místnosti Úřadu městyse Pozlovice v 37 týdnu. Manažeři MAS jsou žadatelům k dispozici ke konzultacím v kanceláři MAS nebo po telefonické domluvě.

Podrobné informace a všechny potřebné dokumenty týkající se výzvy naleznete v sekci LEADER/Výzva 05.