MAS Luhačovské Zálesí dnes (15. 12. 2017) zveřejnilo 5 výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vše v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ bude formulář žádosti k jednotlivým výzvám otevřen 22. 12. 2017 od 14:00 hod.

Více informací na:

Realizované výzvy IROP

Kontakt:
Ing. Bc. Aleš Hanus
projektový manažer MAS
mobil: 608 197 051 | e-mail: hanus@luhacovskezalesi.cz