MAS Luhačovské Zálesí dnes (7. 11. 2019) vyhlašuje 2 výzvy v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP):

  • Cyklodoprava
  • Terminály a parkovací systémy

V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 13. 12. 2019 do 16:00 hod.

Více informací zde:

Ing. Tomáš Kovařík
Vedoucí manžer SCLLD

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Masarykova 137 | 763 26 Luhačovice
+ 420 608 197 051 | t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
 www.luhacovskezalesi.cz